Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα

Είμαστε κλειστά :(
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα14:00 - 01:00
Τρίτη17:00 - 01:00
Τετάρτη14:00 - 01:00
Πέμπτη14:00 - 01:00
Παρασκευή14:00 - 01:00
Σάββατο14:00 - 01:00
Κυριακή14:00 - 01:00

Όροι χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα mammaspizza.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα που λειτουργεί η ατομική επιχείρηση ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αντικείμενο την παρασκευή πίτσας για διανομή κατ’ οίκον και παραλαβή από το κατάστημα. Η επιχείρηση εδρεύει στις Σέρρες, επί της οδού Σινώπης αρ. 1, με ΑΦΜ: 055343350 και ΔΟΥ: Σερρών, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 113636752000 αριθμός τηλεφώνου +302321050888, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mammaspizzagr@gmail.com (στο εξής: «η επιχείρηση»). 

Το πεδίο εφαρμογής των κάτωθι όρων διέπει τη χρήση και λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος που ανήκει στην ως άνω επιχείρηση και βρίσκεται στη διεύθυνση mammaspizza.gr. Ο χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (στο εξής «ο χρήστης») παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους, οι οποίοι αναρτώνται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε περίπτωση διαφωνίας να απόσχει από αυτές. Διαφορετικά, η πλοήγηση και χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου λογίζεται σαν σιωπηρή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση. 

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, χωρίς περιορισμό, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει κάθε φορά τους χρήστες με ανάρτηση των όρων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας. 

Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την κατάρτιση συμβάσεων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα είναι η ελληνική. 


ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, σχετικά με την ταυτότητα της επιχείρησης, την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών και συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων που διατίθενται και των πραγματοποιούμενων, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη διαθεσιμότητα κάποιων προϊόντων, αλλά εγγυάται την ταχύτερη δυνατή ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού της τόπου σχετικά με τη μη διαθεσιμότητά τους. Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας προϊόντος, η οποία διαπιστώνεται από την επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η επιχείρηση δεσμεύεται να ενημερώσει τον χρήστη στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει, ώστε ο ίδιος να δηλώσει εάν επιθυμεί την ακύρωση της παραγγελίας ή την αντικατάσταση του προϊόντος από άλλες εναλλακτικές επιλογές που θα του παρουσιάσει η επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η επιχείρηση για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας και από τη μη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τη μη δυνατότητα χρήσης του. 

Για διευκρινήσεις ο χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει στο +302321050888 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mammaspizzagr@gmail.com 


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «η παραγγελία») αποτελεί σύναψη σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, όπως αυτή ρυθμίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003), καθώς και τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, για το περιεχόμενο του οποίου ο χρήστης μπορεί να λάβει γνώση εδώ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ειδικότερα αναφορικά με την ευθύνη της επιχείρησης για τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, κατ’ άρθρο 534 επ. ΑΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η δικαιοπρακτική ικανότητα του χρήστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για την πραγματοποίηση παραγγελίας ο χρήστης δύναται να εγγραφεί στην ιστοσελίδα, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, άλλως να εισέλθει μέσω του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα facebook.com, μπορεί όμως και να πραγματοποιήσει παραγγελίες ως «επισκέπτης», εισάγοντας κάθε φορά τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει τα προϊόντα και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη, όταν ο αγοραστής λάβει εισερχόμενο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία δήλωσε, με την επιβεβαίωση αποστολής της παραγγελίας.  

Μόλις η παραγγελία ληφθεί από την επιχείρηση, αποστέλλεται ένα δεύτερο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία δήλωσε ο χρήστης, με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας από την επιχείρηση.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα περιλαμβάνουν τον εκάστοτε νόμιμο Φ.Π.Α. Η υπηρεσία παράδοσης των προϊόντων δεν επιβαρύνει τον αγοραστή. Οι εκάστοτε προσφορές αναρτώνται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας και ισχύουν μέχρι την ανανέωσή τους.

Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος (Τετάρτη έως Δευτέρα 14:00 - 01:00 και Τρίτη 17:00 - 01:00), εντός της πόλης των Σερρών.

Η παραλαβή των προϊόντων από τον χρήστη θα γίνεται χρόνο που κυμαίνεται από 30 έως 50 λεπτά. Σε περίπτωση συνθηκών ανωτέρας βίας ο παραπάνω χρόνος μπορεί να παραταθεί εντός των ευλόγων ορίων, χωρίς να ευθύνεται η επιχείρηση. Στην τελευταία περίπτωση, ο χρήστης θα ενημερώνεται τηλεφωνικά από την επιχείρηση για τον χρόνο παραλαβής των προϊόντων.

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία της παραγγελίας του, καθώς και στα στοιχεία προηγούμενων παραγγελιών του, μετά την είσοδό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα πληρωμής, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την επιχείρηση στον αριθμό τηλεφώνου +302321050888 ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση mammaspizzagr@gmail.com.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας κατά τα ως άνω, ο αγοραστής δύναται να είτε να ακυρώσει, είτε να διορθώσει την παραγγελία του, μέχρι την αναχώρηση του διανομέα από το κατάστημα, επικοινωνώντας άμεσα στο +302321050888. Σε περίπτωση εσφαλμένης παράδοσης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ισόποση αποζημίωση σε είδος.


ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων από την εν γένει χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη αυτού, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Σερρών. 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας καθώς και σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ο χρήστης παρακαλείται να ενημερώσει στο mammaspizzagr@gmail.com.